Steinway & Sons

Музична освіта

Навичка створює майстра…
Фортепіано чудово підходить для ролі першого інструменту.
Адже гра на фортепіано сприяє розвитку інтелекту Ваших дітей.

Взаємодія гри на фортепіано та розумового
розвитку дитини

Численні дослідження довели, що існує безпосередній зв’язок між музичною освітою в дитячому віці і розвитком умінь і навичок, які сприяють успіху дітей в житті. Самодисципліна, терпіння та здатність діяти сконцентровано і цілеспрямовано – це лише кілька якостей, що формуються в результаті ранньої музичної освіти. Ці якості будуть супроводжувати Вашу дитину в майбутньому. Інвестиції в ранню музичну освіту дитини – це перший крок до її самореалізації та життя, сповненого радістю і визнанням.

Фортепіано найкраще підходить для ролі першого музичного інструмента. Жоден інший не пропонує таких різнобічних можливостей для розвитку. Навіть якщо Ваша дитина пізніше вирішить обрати інший інструмент, відчуття мелодії, ритму та гармонії вона не втратить вже ніколи.

Навички створюють майстра…

Останні дослідження підтверджують позитивний психологічний вплив ранньої музичної освіти. Результати опублікованих в лютому 1997 року досліджень доводять, що гра на фортепіано у дошкільному віці найбільшою мірою викликає зміни в головному мозку, які сприяють розвитку абстрактного мислення. Завдяки грі на фортепіано полегшується вивчення математики та природничих наук, розуміння технічних взаємозв’язків і навіть розвиток стратегічного мислення, яке потрібне, наприклад, для гри в шахи.

Крім того др. Франсіс Роше (Francis Rauscher) з Вісконсинського Університету і др. Ґордон Шо (Gordon Shaw) із Каліфорнійського університету встановили, що уроки гри на фортепіано й навчання співу у дошкільному віці покращують сприйняття простору і часу у дітей. Це дослідження підтверджує, що гра на фортепіано у дитячому віці безпосередньо впливає на розвиток головного мозку і таким чином сприяє розвитку інтелекту. Мається на увазі, що рання гра на фортепіано створює у дитячому мозку певні «зв’язки», які зберігаються й надалі і навряд чи виникли б без занять музикою. Вже давно відомо, що у дітей, які отримували задоволення від музичного виховання, розвиваються здібності, що знадобляться їм також і в дорослому житті.

Схоже на те, що гра на фортепіано фактично сприяє розвитку інтелекту дітей. Чи можете Ви собі уявити цінніший подарунок для Вашої дитини?

Було проведене таке дослідження:

34 дитини відвідували уроки гри на фортепіано, 20 дітей – уроки з комп’ютерних технологій, і ще за 24 дітьми з контрольної групи велось спостереження. До і після занять проводились чотири стандартні тести, що враховували вікові особливості. Один з тестів перевіряв розумові здібності в комбінованому просторово-часовому вимірі, а три інші – зосереджувались лише на просторовому сприйнятті. Суттєвого покращення самої здатності до сприйняття простору не спостерігалося в жодній з груп. Однак у дітей з групи гри на фортепіано було виявлено покращене розуміння простору та часу.

Звідси науковці зробили висновок, що загалом уроки музики викликають довготривалі зміни зв’язків у головному мозку. Ці висновки є настільки переконливими, що було висунуте припущення: гра на фортепіано сприяє розвитку здатності до навчання.

Worldwide Music Teacher Directory Free Piano Buyer's Guide Message boards